V. Základná škola, Slovenských partizánov

V. Základná škola, Slovenských partizánov

V. ZŠ, Základná škola na ulici Slovenských partizánov v Považskej Bystrica

Adresa: Slovenských partizánov 1133/53, 017 01 Považská Bystrica
Telefón:042/ 4326 778 - riaditeľ, 0905 768 209 - školský mobil
E-mail:skola@piatazs.sk

Základná škola Slovenských partizánov 1133/53 bola postavená v roku 1976 ako plnoorganizovaná škola pavilónového typu poskytujúca základné vzdelanie pre žiakov 1. až 9. ročníka v 22 triedach. Súčasťou školy je školská jedáleň a školský klub detí. Je umiestnená v centre mesta v tichom prostredí obklopenom zeleňou. V súčasnosti navštevuje 35 tried 780 žiakov z mesta a blízkeho okolia.

Školu navštevuje asi 70 % žiakov bývajúcich na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici a 30 % žiakov z okolia. Vzhľadom na to, že na škole máme učebný plán vzdelávania intelektovo nadaných detí, sú žiakmi našej školy i deti z celého mesta a okolitých obcí - Beluša, Pružina, Lieskov, Slopná, Sverepec, Tŕstie, Domaniža, Prečín, Bodiná, Udiča, Prosné, Jasenica . Škola zabezpečuje získanie vedomostí a zručností vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch. Dáva šancu každému žiakovi a zároveň vytvára priaznivé podmienky pre intelektovo nadané deti a deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.

loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.