IV. Základná škola, Stred

IV. Základná škola, Stred

IV. ZŠ, Základná škola Stred v Považskej Bystrici

Adresa: Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica
Telefón:042/ 4323 225 riaditeľňa, 4323 642 - administratíva
E-mail:4zs@povazska-bystrica.sk

Profil školy:

Na I. stupni v školskom vzdelávacom programe 1. ročníka v porovnaní so štátnym programom má ZŠ posilnené vyučovanie slovenského jazyka, prírodovedy, výtvarnej výchovy a vyučuej cudzí jazyk. V 2. ročníku posilnila vyučovanie slovenského jazyka, matematiky, výtvarnej výchovy a pokračuje vo vyučovaní anglického jazyka. V 3. sa zameriava na vyučovanie hlavných predmetov, matematiky a slovenského jazyka a výtvarnej výchovy. V 4. A triede sa učí podľa základného učebného variantu a od 4. ročníka (4.B) podľa variantu - rozšírené vyučovanie cudzích jazykov v 3. - 9. ročníku.

Na II. stupni školy sme v 5. ročníku v školskom vzdelávacom programe má posilnené vyučovanie cudzieho jazyka, biológie, geografie, a informatiky. V učebnom pláne je zaradený aj nový predmet technika. V 6. ročníku posilňujú vyučovanie slovenského jazyka, anglického jazyka a prírodovedných predmetov fyzika, chémia, matematika a informatika. V 7.ročníku rozširujúce hodiny priradili na vyučovanie slovenského jazyka, cudzích jazykov a prírodovedných predmetov. V 8.-9. ročníku je učebný plán variant 2, ktorý posilňuje vyučovanie slovenského jazyka a matematiky.

Škola má odborné učebne na vyučovanie jazykov, technickej výchovy, 2 telocvične a dve počítačové učebne s pripojením na internet.

Súčasťou školy je školské športové stredisko so zameraním na stolný tenis. V záujmovej činnosti majú žiaci školy možnosť vybrať si v ponuke 32 krúžkov rôzneho zamerania /výtvarný, zdravotnícky, počítače, angličtina, floorball, volejbal, basketbal, judo, strelecký, badmington, turistický, dramatický, filmový, folklórny, hravé čítanie, .../

Redakčný krúžok vydáva školský časopis Štvorkoland.

Žiaci školy každý rok dosahujú pekné výsledky v súťažiach na úrovni okresu, kraja, republiky. Získané ocenenia sú vystavené na Strome diplomov a vo vitrínach v budove školy. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je práca v environmentálnom projekte Zelená škola.

loader image

Zadaj dopyt firme

Služba Zadaj dopyt vám ušetrí čas a pomôže vybrať najvýhodnejšiu ponuku na výrobok či službu, ktorú hladáte. Vaša žiadosť o cenovú ponuku bude rozoslaná všetkým firmám registrovaným v Katalógu firiem - poskytujúcim služby vo vami označenej kategórii činnosti a regióne.

Admin firmy

Tu môžete upraviť údaje o svojej firme alebo zadať aktuálnu reklamnú ponuku.