Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Považská Bystrica27.11.2018

3 metodiky - APQP, PPAP, FMEA

Sabinovská 8, 821 02, Bratislava

Účastníci sa oboznámia s postupmi podľa príručky APQP, so spôsobom zostavenia realizačného tímu pre riešenia FMEA ...