Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Považská Bystrica22.11.2018

MSA – Spôsobilosť meracích systémov

Sabinovská 8, 821 02, Bratislava

Vysvetlenie účelu a dôvodov pre aplikáciu analýz spôsobilosti meracích systémov, správne nasadenie jednotlivých metód ...

Meranie a hodnotenie drsnosti povrchu a odchýlok t

Orlové 277, 01701, Považská Bystrica

Kurz je zameraný na získanie odborného prehľadu, teoretických a praktických základov hodnotenia charakteru povrchu, ...