Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Považská Bystrica21.11.2018

MSA – Spôsobilosť meracích systémov

Sabinovská 8, 821 02, Bratislava

Vysvetlenie účelu a dôvodov pre aplikáciu analýz spôsobilosti meracích systémov, správne nasadenie jednotlivých metód ...